خواستگاری جالب از دختر مورد علاقه + عکس

۱۴ شهریور ۱۳۹۵

یک جوان آمریکایی ، برای خواستگاری از دختری نیویورکی، درخواست خود را بر آسمان نوشت.

خواستگاری جالب

روزنامۀ انگلیسی دیلی میل، با انتشار تصاویری از این اقدام بی سابقه، نوشت یک جوان آمریکایی برای خواستگاری از دخترِ مورد علاقه اش، با دود سفیدِ یک هواپیما، درخواست خود را بر آسمان نیویورک نوشت.

مردم نیویورک در حالی که از این اقدام بی سابقه به شگفت آمده بودند، همگی چشم به دختر دوختند تا واکنش او را ببینند.

دختر که مانند دیگر مردم نیویورک از این واقعه به وجد آمده بود، سرانجام به این درخواستِ رمانتیک پاسخ مثبت داد و تماشاگران از پاسخ مثبت او شادمان شدند.

خواستگاری جالب از دختر مورد علاقه + عکس

خواستگاری جالب از دختر مورد علاقه + عکس

خواستگاری جالب از دختر مورد علاقه + عکس

العالم

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org