خواستگاری جالب از دختر مورد علاقه + عکس

۱۴ شهریور ۱۳۹۵

یک جوان آمریکایی ، برای خواستگاری از دختری نیویورکی، درخواست خود را بر آسمان نوشت.

خواستگاری جالب

روزنامۀ انگلیسی دیلی میل، با انتشار تصاویری از این اقدام بی سابقه، نوشت یک جوان آمریکایی برای خواستگاری از دخترِ مورد علاقه اش، با دود سفیدِ یک هواپیما، درخواست خود را بر آسمان نیویورک نوشت.

مردم نیویورک در حالی که از این اقدام بی سابقه به شگفت آمده بودند، همگی چشم به دختر دوختند تا واکنش او را ببینند.

دختر که مانند دیگر مردم نیویورک از این واقعه به وجد آمده بود، سرانجام به این درخواستِ رمانتیک پاسخ مثبت داد و تماشاگران از پاسخ مثبت او شادمان شدند.

zyx6mt38fzo47i27cz8v خواستگاری جالب از دختر مورد علاقه + عکس

tn3ebf7094dqwwjmw8xa خواستگاری جالب از دختر مورد علاقه + عکس

qrnw8xyrd2w4rhmj04dy خواستگاری جالب از دختر مورد علاقه + عکس

العالم

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org