دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

۱۷ مرداد ۱۳۹۳

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر
دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

یک عکاس خوش ذوق در اقدامی فوق العاده، از برخی زائران حرم حضرت امامزاده صالح که برای ورود به این مکان مقدس می بایست چادر به سر می کردند، قبل و بعد از چادری شدن از آنها تصویربرداری کرده است.
امامزاده صالح از فرزندان امام موسی کاظم (علیه السلام) می باشند. این مکان مقدس در میدان تجریش، شمال شهر تهران واقع شده است.

حجاب علاوه بر ارزش فرهنگی و دینی خود می تواند بیانگر تفاوت ها باشد. تفاوت کسانی که بر حفظ کرامت خویش تاکید دارند با آنهایی که آسان تر از کنار این موضوع می گذرند. با این حال تجربه پوشش کامل اسلامی یا همان چادر نشان می دهد که نه محدودیتی در کار است. نه حصار و نه زیر و روشدنی در ظاهر. یک تجربه که شاید برای همه ما با حضور در بقاع متبرکه رخ دهد.

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر دختران با چادر در امامزاده صالح

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 دختران ، قبل و بعد از حجاب اسلامی

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  دختران ، قبل و بعد از حجاب اسلامی

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردندختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  دختران ، قبل و بعد از حجاب اسلامی

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 دختران با چادر اسلامی

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 دختران با چادر اسلامی

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 دختران با چادر اسلامی

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 دختران با چادر اسلامی

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 زائرین امامزاده صالح

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 زائرین امامزاده صالح

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 زائرین امامزاده صالح

دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

دختران ، قبل و بعد از حجاب اسلامی

اشتراک گذاری :
یک دیدگاه برای این نوشته
  1. + گفت:

    سلام
    جالب بود
    حجاب همیشه زیبایی خاص خودشوداره

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org