دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

۱۷ مرداد ۱۳۹۳

923g0eodv10mjsmcq6w9 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر
دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

یک عکاس خوش ذوق در اقدامی فوق العاده، از برخی زائران حرم حضرت امامزاده صالح که برای ورود به این مکان مقدس می بایست چادر به سر می کردند، قبل و بعد از چادری شدن از آنها تصویربرداری کرده است.
امامزاده صالح از فرزندان امام موسی کاظم (علیه السلام) می باشند. این مکان مقدس در میدان تجریش، شمال شهر تهران واقع شده است.

حجاب علاوه بر ارزش فرهنگی و دینی خود می تواند بیانگر تفاوت ها باشد. تفاوت کسانی که بر حفظ کرامت خویش تاکید دارند با آنهایی که آسان تر از کنار این موضوع می گذرند. با این حال تجربه پوشش کامل اسلامی یا همان چادر نشان می دهد که نه محدودیتی در کار است. نه حصار و نه زیر و روشدنی در ظاهر. یک تجربه که شاید برای همه ما با حضور در بقاع متبرکه رخ دهد.

IMG16104641 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر دختران با چادر در امامزاده صالح

IMG16104666 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 دختران ، قبل و بعد از حجاب اسلامی

IMG16104713 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16104727 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16104744 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  دختران ، قبل و بعد از حجاب اسلامی

IMG16104757 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16104772 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16104830 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16104882 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16104933 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16104989 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16105041 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16110633 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردنIMG16110660 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

IMG16110677 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16110696 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16110713 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16110800 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16110819 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  دختران ، قبل و بعد از حجاب اسلامی

IMG16110875 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 دختران با چادر اسلامی

IMG16110895 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16110911 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 دختران با چادر اسلامی

IMG16110930 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16110947 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16110969 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16111036 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 دختران با چادر اسلامی

IMG16111073 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16111086 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16111128 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16111158 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16111176 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 دختران با چادر اسلامی

IMG16111197 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16111254 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16111275 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16111289 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16111303 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16111323 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 زائرین امامزاده صالح

IMG16111349 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

  زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16111385 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 زائرین امامزاده صالح

IMG16111432 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 زائرین امامزاده ، قبل و بعد از چادر سر کردن

IMG16111504 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

 زائرین امامزاده صالح

IMG16111607 دختران با چادر و بدون چادر در امامزاده صالح + تصاویر

دختران ، قبل و بعد از حجاب اسلامی

اشتراک گذاری :
یک دیدگاه برای این نوشته
  1. + گفت:

    سلام
    جالب بود
    حجاب همیشه زیبایی خاص خودشوداره

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org