دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر

۱۵ آبان ۱۳۹۵

دختران کرد ایرانی در برابر داعش

دختران کرد ایرانی در برابر داعش

زنان کرد ایرانی سلاح به دست برداشته و در خط مقدم نبرد با داعش در عراق حضور یافته اند.

ptgbf70k9n8wmq7e46po دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر
دختران کرد ایرانی در برابر داعش
gbn8fddm5liyn3uns6cl دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر

10v3i4v2uz1z3of1cel دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر
دختران کرد ایرانی در برابر داعش
iftngbcb8a3s09lma9u دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر

8s06p8xcuw7yahxv4d7j دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر
دختران کرد ایرانی در برابر داعش
90xum2p6hrysp12p7jrc دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر

77mqucwjtpmg6eom4vru دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر
دختران کرد ایرانی در برابر داعش
dfhavajbudwxifx6uy84 دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر

3bphvu0of0ydsy6huhae دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر
دختران کرد ایرانی در برابر داعش
lwa5mna762m7jzag73pc دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر

cf0xn4jp7h2hxk0uto23 دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر
دختران کرد ایرانی در برابر داعش
e6nnifrof6qh2k0ipjki دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر

au61k0locu2lizye0lm دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر

rpo2lt9ldvu0uxwznocp دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر

cqjrb3e7ht67ommtwurc 1 دختران کرد ایرانی در برابر داعش + تصاویر

دختران کرد ایرانی در برابر داعش

مهر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org