دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

۲۴ آذر ۱۳۹۳

دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر
دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

اشتراوس با ۲۱ سال سن و ۱۷۵ سانتی قد، موفق شد به عنوان زیباترین دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ انتخاب شود. او هم اکنون در بلوم فونتین (ایالت آزاد) زندگی میکند. وی همچنین دانشجوی پزشکی در دانشگاه ایالت آزاد نیز می باشد.

دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 مسابقه دختر شایسته

دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 مسابقه دختر شایسته

دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 زیباترین دختر شایسته

دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 زیباترین دختر شایسته

دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 دختر شایسته جهان

دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 دختر شایسته جهان

دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 دختر شایسته ، اهل آفریقای جنوبی

دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

  دختر شایسته ، اهل آفریقای جنوبی

دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

دختر شایسته

دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

  دختر شایسته

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org