دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

۲۴ آذر ۱۳۹۳

ikz0h94c1oaz242u86ve دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر
دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

اشتراوس با ۲۱ سال سن و ۱۷۵ سانتی قد، موفق شد به عنوان زیباترین دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ انتخاب شود. او هم اکنون در بلوم فونتین (ایالت آزاد) زندگی میکند. وی همچنین دانشجوی پزشکی در دانشگاه ایالت آزاد نیز می باشد.

31940446608452838158 دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 مسابقه دختر شایسته

37666349823791210327 دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 مسابقه دختر شایسته

94941426953135892884 دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 زیباترین دختر شایسته

60213145152947139940 دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 زیباترین دختر شایسته

75931966312584577572 دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 دختر شایسته جهان

27363668952297904140 دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 دختر شایسته جهان

09759997461091341732 دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

 دختر شایسته ، اهل آفریقای جنوبی

64143448930554131897 دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

  دختر شایسته ، اهل آفریقای جنوبی

34859125445547385782 دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

دختر شایسته

08391613976482312814 دختر زیبای آفریقای جنوبی به عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۴ + تصاویر

  دختر شایسته

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org