درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی ۸۰ + تصاویر

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

33328842200322015886 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر
درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی ۸۰ + تصاویر

سوشا مکانی و حنیف عمران‌زاده پس از پایان داربی ۸۰، با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند.

پس از پایان داربی ۸۰ که با تک گل علی علیپور به نفع پرسپولیس خاتمه یافت، چند تن از بازیکنان دو تیم با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند که در این میان، بحث میان مکانی و عمران‌زاده شدیدتر شد و به درگیری فیزیکی تبدیل شد.

مکانی بعد از بازی گفت که فقط عدد ۶ را نشان داده و نمی‌داند چرا عمران‌زاده ناراحت شده و به سمت او آمده است. تصاویر زیر، بیانگر درگیری بازیکنان دو تیم با یکدیگر است.

139402252147088475309224 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

 درگیری لفظی سوشا مکانی و امیرحسین صادقی

3184052 491 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

 درگیری لفظی سوشا مکانی و امیرحسین صادقی

3184056 823 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

درگیری فیزیکی سوشا مکانی حنیف عمران زاده

206583 654 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر
139402252147086915309224 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر
206584 549 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

206585 274 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

3184031 569 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

3184061 261 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

مشت زدن عمران زدن به صورت سوشا مکانی

206586 308 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

مشت زدن عمران زدن به صورت سوشا مکانی

3184065 607 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

مشت زدن عمران زدن به صورت سوشا مکانی

1431711863815 Mehdi Ghasemi 26 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

حاشیه های داربی هشتادم / درگیری فیزیکی بازیکنان

206587 906 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

حاشیه های داربی هشتادم / درگیری فیزیکی بازیکنان

206588 681 درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

درگیری فیزیکی بازیکنان

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org