درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی ۸۰ + تصاویر

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر
درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی ۸۰ + تصاویر

سوشا مکانی و حنیف عمران‌زاده پس از پایان داربی ۸۰، با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند.

پس از پایان داربی ۸۰ که با تک گل علی علیپور به نفع پرسپولیس خاتمه یافت، چند تن از بازیکنان دو تیم با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند که در این میان، بحث میان مکانی و عمران‌زاده شدیدتر شد و به درگیری فیزیکی تبدیل شد.

مکانی بعد از بازی گفت که فقط عدد ۶ را نشان داده و نمی‌داند چرا عمران‌زاده ناراحت شده و به سمت او آمده است. تصاویر زیر، بیانگر درگیری بازیکنان دو تیم با یکدیگر است.

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

 درگیری لفظی سوشا مکانی و امیرحسین صادقی

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

 درگیری لفظی سوشا مکانی و امیرحسین صادقی

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

درگیری فیزیکی سوشا مکانی حنیف عمران زاده

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر
درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر
درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

مشت زدن عمران زدن به صورت سوشا مکانی

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

مشت زدن عمران زدن به صورت سوشا مکانی

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

مشت زدن عمران زدن به صورت سوشا مکانی

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

حاشیه های داربی هشتادم / درگیری فیزیکی بازیکنان

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

حاشیه های داربی هشتادم / درگیری فیزیکی بازیکنان

درگیری فیزیکی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی در پایان داربی 80 + تصاویر

درگیری فیزیکی بازیکنان

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org