درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر

۱۹ مهر ۱۳۹۵

درگیری و زد و خورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی

درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی

تیم های ملی ایران و کره، آخرین بار در آبان ماه ۹۳ در ورزشگاه آزادی تحت عنوان یک بازی دوستانه با سرمربیگری همین دو مربی پرتغالی و آلمانی به مصاف هم رفتند که بازی به جنجال و درگیری کشیده شد گویی این بازی کاملا رسمی و دشمنانه است. باید دید مصاف حساس فردا شب دو تیم به کجا خواهد انجامید.

qljeb7zzv82yzr7e7fb درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر
درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی
5f5qfuai74gafgveir0 درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر
درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی
fzp94wx38ml95vronta3 درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر

8kdhcv1mvexzbfgpnm03 درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر

lfvjxdsu3wdmgqa6awc درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر

3o0jx548v6dyw8p0jmn درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر

pjac5md0wqrs4oqb7wr3 درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر

xu4kfwvqgcvo3mod3pjt درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر
درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی
eeu9neqse6sepvai4dc درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر

cugir6or1dvvzd2mvlib درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر
درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی
4anxjutzea0dafqxdcw درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر

8t5e4ku3xuxiev66ipjy درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی! + تصاویر
درگیری و زدوخورد شدید بازیکنان ایران و کره جنوبی

تابناک

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org