این زن ها زیباترین چشم های دنیا را دارند

می گویند «چشم» دریچه ای به قلب انسان ها است. با نگاه به چشمان انسان ها می توانید واقعیت وجودی آنها را درک کنید. چشم ها همه حس های آدمی را به طور درست و بدون دروغ نشان می دهند. مهربانی، عشق، محبت، لبخند، خوشحالی و حتی غم را می توان در چشمان انسان ها […]

ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

۳ اسفند ۱۳۹۲

ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر
ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

خانم هرنام کائور ۲۳ ساله به دلیل یک بیماری عجیب رشد موهایش بسیار زیاد است و در صورت و بدنش موهای بسیار زیادی دارد. او به داشتن ریش و سبیل بلند افتخار می کند و احساس زنانگی بیشتری می کند!

ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از ریش و سبیل های زن عجیب

ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از بیماری عجیب دختر ۲۳ ساله

ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از ریش و سبیل های زن عجیب

ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از بیماری عجیب دختر ۲۳ ساله

ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از ریش و سبیل های زن عجیب

ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از بیماری عجیب دختر ۲۳ ساله

ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از ریش و سبیل های زن عجیب

ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از بیماری عجیب دختر ۲۳ ساله

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org