ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

۳ اسفند ۱۳۹۲

1yt0aedhhnrrvd9ycg4 ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر
ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

خانم هرنام کائور ۲۳ ساله به دلیل یک بیماری عجیب رشد موهایش بسیار زیاد است و در صورت و بدنش موهای بسیار زیادی دارد. او به داشتن ریش و سبیل بلند افتخار می کند و احساس زنانگی بیشتری می کند!

rishdar 3 ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از ریش و سبیل های زن عجیب

rishdar 4 ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از بیماری عجیب دختر ۲۳ ساله

rishdar 5 ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از ریش و سبیل های زن عجیب

rishdar 6 ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از بیماری عجیب دختر ۲۳ ساله

rishdar 7 ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از ریش و سبیل های زن عجیب

rishdar 8 ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از بیماری عجیب دختر ۲۳ ساله

rishdar 1 ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از ریش و سبیل های زن عجیب

rishdar 2 ریش های این زن عجیب از ریش های شوهرش بلندتر است! + تصاویر

عکسهایی از بیماری عجیب دختر ۲۳ ساله

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org