سالن غذاخوری دهکده المپیک ۲۰۱۶ ریو + تصاویر

۶ مرداد ۱۳۹۵

تا آغاز المپیک ۲۰۱۶ ریو، از قسمت‌های مختلف دهکده این بازیها رونمایی شد.

سالن غذاخوری دهکده المپیک ریو

تا آغاز المپیک ۲۰۱۶ ریو، از قسمت‌های مختلف دهکده این بازیها رونمایی شد.

در فاصله ۱۲ روز تا آغاز المپیک ۲۰۱۶ ریو، به صورت رسمی از قسمت‌های مختلف دهکده این بازیها رونمایی شد.

سالن غذاخوری دهکده المپیک 2016 ریو + تصاویر
سالن غذاخوری دهکده المپیک ریو
سالن غذاخوری دهکده المپیک 2016 ریو + تصاویر
سالن غذاخوری دهکده المپیک ریو
سالن غذاخوری دهکده المپیک 2016 ریو + تصاویر

سالن غذاخوری دهکده المپیک 2016 ریو + تصاویر
سالن غذاخوری دهکده المپیک ریو
سالن غذاخوری دهکده المپیک 2016 ریو + تصاویر
سالن غذاخوری دهکده المپیک ریو
سالن غذاخوری دهکده المپیک 2016 ریو + تصاویر

عصر ایران

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org