سالن غذاخوری دهکده المپیک ۲۰۱۶ ریو + تصاویر

۶ مرداد ۱۳۹۵

تا آغاز المپیک ۲۰۱۶ ریو، از قسمت‌های مختلف دهکده این بازیها رونمایی شد.

سالن غذاخوری دهکده المپیک ریو

تا آغاز المپیک ۲۰۱۶ ریو، از قسمت‌های مختلف دهکده این بازیها رونمایی شد.

در فاصله ۱۲ روز تا آغاز المپیک ۲۰۱۶ ریو، به صورت رسمی از قسمت‌های مختلف دهکده این بازیها رونمایی شد.

371415isktx1eorvmltw سالن غذاخوری دهکده المپیک 2016 ریو + تصاویر
سالن غذاخوری دهکده المپیک ریو
nt0wj9w1ltzj0ohxcie سالن غذاخوری دهکده المپیک 2016 ریو + تصاویر
سالن غذاخوری دهکده المپیک ریو
h1wi3uczsgdow7ab0zet سالن غذاخوری دهکده المپیک 2016 ریو + تصاویر

u23upa1bevsp5rgsprw سالن غذاخوری دهکده المپیک 2016 ریو + تصاویر
سالن غذاخوری دهکده المپیک ریو
yx8h3oc1b71uxiy42h25 سالن غذاخوری دهکده المپیک 2016 ریو + تصاویر
سالن غذاخوری دهکده المپیک ریو
bieooxvxbvux6k2ptaf سالن غذاخوری دهکده المپیک 2016 ریو + تصاویر

عصر ایران

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org