سلفی عاشقانه آزاده نامداری و همسرش در کنار همکاران در جشنواره + عکس

۱۹ بهمن ۱۳۹۴

resizer nlf9bdbbf870ac74f سلفی عاشقانه آزاده نامداری و همسرش در کنار همکاران در جشنواره + عکس
سلفی عاشقانه آزاده نامداری و همسرش در کنار همکاران در جشنواره + عکس

آزاده نامداری و همسرش در جشنواره.

آزاده نامداری با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت:

مالاریا فیلمی در روایت زندگی جوانان امروزست،حرکت تند این نسل به سمت فردگرایی وشاید پررنگ شدن سطحی نگری و بی تفاوتی که نتیجه ی گسست فرهنگی و البته نبود ارتباط و درک متقابل خانواده ها و فرزندان است. بیتفاوتی مرتضی وحنا دربرابر اتفاقاتی که می افتد آشناست و حتی ناامیدی سمیرا در یکی از سکانسهای فیلم نسبت به تلاش برای تغییر وضعیت سخت زندگی آنان را نیز با کمی نگاه به دور و برمان می توانیم به وفور ببینیم. اینده ای مبهم، زندگی بدون هدف و برنامه، دچار روزمرگی شدن، دورشدن از تفکر و کیفیت زندگی و محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی همه و همه عوامل مهم و ریشه داری هستند که پرداختن به مسایل این نسل را به دغدغه مهم کارگردانان و روشنفکران جامعه تبدیل نموده و در این فیلم هم با نگاهی متفاوت، خالق اثر به آن پرداخته است… پ.ن.من به عنوان یه بیننده نظر دادم نه جزیی از عوامل فیلم. #آزاده_نامداری #پرویز_شهبازی #مسعود_رادیی #مالاریا

rlg8hiqr1v4diljvh8f8 سلفی عاشقانه آزاده نامداری و همسرش در کنار همکاران در جشنواره + عکس

آزاده نامداری

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org