تصاویر فائزه علوی قبل و بعد از کشف حجاب

فائزه علوی بازیگر ایرنی متولد سال ۱۳۶۴ است که در سری های قبل برنامه خندوانه حضور داشت و یکی از عروسک گردانان جناب خان بود و در نقش زن بایرام نیز در نمایش حضور داشت.

شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر

۱۹ شهریور ۱۳۹۴

13813482210195641723 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر

در فصل تابستان، مسافران و مردم استان گلستان برای گذراندن تعطیلات به این مکان میروند و از این طبیعت بکر، نهایت استفاده را می برند… تصاویر رو از دست ندید

آبشار شیرآباد در استان گلستان و در ۶ کیلومتری جنوب شهرستان خان ببین، در میان جنگلی بسیار زیبا واقع شده‌است. در مسیر آن‌ رودخانه‌ها و چشمه‌سارهای‌ زیبایی‌ وجود دارد. آبشار شیرآباد به‌ صورت‌ پله‌ای‌ است‌ و جمعاً ۱۲ آبشار کوچک‌ و بزرگ‌ را دربرمی‌گیرد. بزرگترین‌ آبشار آن‌ با ارتفاع‌ ۳۰ متر و حوضچه‌های‌ پای‌ دیواره‌ آن‌ به‌ ترتیب‌ ۴۰ و ۸۰ متر عمق‌ دارد. این آبشارها، از روستای شیرآباد کمتر از ۲۰کیلومتر فاصله دارند و برای رسیدن به آن‌ها کافیست مسیر خان‌ببین به روستای شیرآباد را به سمت جنوب بروید و بعد از روستای شیر آباد سپس راه مالرویی را پیش بگیرید. این راه، به سمت آبشارها پیش می‌رود. این محل به عنوان یک اثر طبیعی و ملی در فهرست سازمان محیط زیست به ثبت رسیده است. آبشار اول قابل دسترسی بوده ولی برای رسیدن به آبشارهای بعدی به تجربه بیشتری نیاز است.

1441613707068 Aref Karimi شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر

1441613802244 Aref Karimi 2 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
آب تنی در آبشار
1441613806362 Aref Karimi 3 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613806784 Aref Karimi 4 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613807018 Aref Karimi 5 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613807751 Aref Karimi 6 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613816206 Aref Karimi 7 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
شنا در آبشار
1441613830558 Aref Karimi 9 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر

آب تنی

1441613842477 Aref Karimi 10 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613843834 Aref Karimi 11 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613852273 Aref Karimi 12 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613557199 Aref Karimi 14 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613561816 Aref Karimi 15 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
 آبشار شیرآباد
1441613565436 Aref Karimi 16 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613633077 Aref Karimi 18 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر

آبشار شیرآباد گلستان

1441613638023 Aref Karimi 19 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613640534 Aref Karimi 20 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441614805981 Aref Karimi 130 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613652936 Aref Karimi 21 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
تصاویر آبشار
1441613659441 Aref Karimi 22 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613680486 Aref Karimi 23 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613682685 Aref Karimi 24 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
 آبشار شیر آباد استان گلستان
1441613683372 Aref Karimi 25 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613687911 Aref Karimi 26 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613693075 Aref Karimi 27 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
1441613699814 Aref Karimi 28 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر

آبشار شیرآباد

1441613700298 Aref Karimi 29 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر

آبشار شیرآباد

1441613744852 Aref Karimi 17 شیرجه در آبشار شیرآباد استان گلستان + تصاویر
آبشار شیرآباد
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org