صف ایرانیان در فرودگاه استانبول برای بازگشت به وطن! + تصاویر

۲۸ تیر ۱۳۹۵

پس از کودتای ترکیه ایرانیان توریست که تعدادشان به ۱۰ هزار نفر می رسد مترصد بازگشت به کشور هستند.

صف ایرانیان در فرودگاه آتاتورک استانبول برای بازگشت به وطن

پس از کودتای ترکیه ایرانیان توریست که تعدادشان به ۱۰ هزار نفر می رسد مترصد بازگشت به کشور هستند.

اکنون فرودگاه آتاتورک مملو از ایرانیانی است که در صف بازگشت به وطن قرار دارند.

صف ایرانیان در فرودگاه استانبول برای بازگشت به وطن! + تصاویر
صف ایرانیان در فرودگاه آتاتورک استانبول برای بازگشت به وطن
صف ایرانیان در فرودگاه استانبول برای بازگشت به وطن! + تصاویر

خبر آنلاین

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org