ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

۲۶ تیر ۱۳۹۴

19391988090957930280 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر
ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

جمعی از ورزشکاران، مربیان و روسای فدراسیون ها شامگاه چهارشنبه (۲۴ تیر ۱۳۹۴) در ضیافت افطار به میزبانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سالن اجلاس سران شرکت کردند.

139404242333125825705914 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

ضیافت افطاری در سالن اجلاس سران

1436987232658 abdolvahed mirzazadeh 79 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

ضیافت افطاری با حضور ورزشکاران

1436987231441 abdolvahed mirzazadeh 76 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

1436987116999 abdolvahed mirzazadeh 57 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

139404242333316765705914 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

1436987117826 abdolvahed mirzazadeh 61 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

139404242333254995705914 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

1436987118575 abdolvahed mirzazadeh 66 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

139404242333117555705914 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

1436987119557 abdolvahed mirzazadeh 68 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

139404242333058275705914 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

ضیافت افطار رئیس جمهور با ورزشکاران

n2900868 4423590 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

1436987118419 abdolvahed mirzazadeh 65 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

ضیافت افطار رئیس جمهور با ورزشکاران

139404242333189165705914 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

139404242332597125705914 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

ضیافت افطار رئیس جمهور با ورزشکاران

1436987118746 abdolvahed mirzazadeh 67 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

1436987122428 abdolvahed mirzazadeh 74 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

ضیافت افطار رئیس جمهور با ورزشکاران

1436987120353 abdolvahed mirzazadeh 69 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

1436987118263 abdolvahed mirzazadeh 64 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

n2900868 4423582 ضیافت افطاری رئیس جمهور با ورزشکاران + تصاویر

ضیافت افطاری رئیس جمهور

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org