طنز تصویری : تست اتومبیل های ساخت ایران خودرو

۱۸ آبان ۱۳۹۴

طنز تصویری : تست اتومبیل های ساخت ایران خودرو
طنز تصویری : تست اتومبیل های ساخت ایران خودرو

ایران خودرو ، بدون شرح … فقط ببینید

فرار ماکت های انسان نما از دست کارشناسان ایران خودرو ؛ فقط برای خنده

طنز تصویری : تست اتومبیل های ساخت ایران خودرو

ایران خودرو

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org