عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

۲۲ مهر ۱۳۹۳

عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !
عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

این عکس ها به شما نشان می دهد که چرا نباید یک لاک پشت گوشت خوار را ببوسید! یک مرد از استان فوجیان چین که سعی در بوسیدن حیوان خانگی خود که یک لاکپشت بزرگ گوشت خوار است، کرده بود به سرنوشت بدی دچار شد. گاز این نوع لاکپشت که به نیش فاسد شناخته شده است باعث ورم های بسیار شدید میشود.

عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

عاقبت بوسیدن لاک پشت

عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

عاقبت شوخی با لاک پشت

عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

لاک پشت گوشت خوار

عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

لاک پشت گوشت خوار

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org