عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

۲۲ مهر ۱۳۹۳

52ql2tahz1nfijrti77a عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !
عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

این عکس ها به شما نشان می دهد که چرا نباید یک لاک پشت گوشت خوار را ببوسید! یک مرد از استان فوجیان چین که سعی در بوسیدن حیوان خانگی خود که یک لاکپشت بزرگ گوشت خوار است، کرده بود به سرنوشت بدی دچار شد. گاز این نوع لاکپشت که به نیش فاسد شناخته شده است باعث ورم های بسیار شدید میشود.

svFBT1c5Ty عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

7Da3iyFhB1 عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

عاقبت بوسیدن لاک پشت

hw3lzjOs13 عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

عاقبت شوخی با لاک پشت

vpXVIZgysy عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

لاک پشت گوشت خوار

XLwY4fjpQ3 عاقبت بوسیدن لب های یک لاک پشت گوشت خوار !

لاک پشت گوشت خوار

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org