عصبانیت مردم برای پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام

۱ تیر ۱۳۹۵

عصبانیت مردم برای پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام
عصبانیت مردم برای پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام

پرستو صالحی در صفحه اینستاگرامش با انتشار یک تصویر قابل تأمل صدای طرفدارانش را در آورد.

پرستو صالحی تصویری از سجاده نماز در کنار سگ خود را منتشر کرد و نوشت: خدایا خلقتت رو شکر خدا جانم یک سوال چجوری میشه که سگ این موجود بدون تفکر میفهمه که نباید وارد حریم من و تو بشه و میشینه فقط نگاه می کنه اونوقت انسان این مغز متفکر دم به دقیقه حریم زندگی هم نوعش رو شخم میزنه ؟! خدایا این موجود می فهمه رو سجاده ی من نمیاد.

با توجه به توجیه ناپذیر بودن این رفتار و حکم شرعی نگهداری سگ در خانه بسیاری از کاربران از انتشار این پست گله کرده و نسبت به آن واکنش نشان دادند.

عصبانیت مردم برای پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام
عصبانیت مردم برای پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرامعصبانیت مردم برای پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام
عصبانیت مردم برای پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرامعصبانیت مردم برای پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام
عصبانیت مردم برای پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام
عصبانیت مردم برای پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرامعصبانیت مردم برای پست جنجالی پرستو صالحی در اینستاگرام
باشگاه خبرنگاران جوان
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org