عمل جراحی روی پلنگ ایرانی در خرم آباد + تصاویر

۲۲ دی ۱۳۹۲

lio3dfa عمل جراحی روی پلنگ ایرانی در خرم آباد + تصاویر

عمل جراحی پلنگ در خرم آباد + تصاویر

حتما خبر مربوط به چوپانان لرستانی، که ۱ ماه پیش، چند پلنگ ایرانی در حال انقراض را به طرز تأسف باری کشته اند را شنیده اید، حال از این رو تصمیم گرفتیم تا تصاویری از عمل جراحی روی پلنگ ایرانی را که در خرم آباد صورت گرفته است را برایتان به نمایش بگذاریم.

eny6ry8uj3pi9f67oz5 عمل جراحی روی پلنگ ایرانی در خرم آباد + تصاویر

عمل جراحی روی پلنگ ایرانی

lieglo2jokq5dlfm3dm عمل جراحی روی پلنگ ایرانی در خرم آباد + تصاویر

عمل جراحی روی پلنگ ایرانی

ip66h9ibizblj5ao6bh عمل جراحی روی پلنگ ایرانی در خرم آباد + تصاویر

عمل جراحی روی پلنگ ایرانی

79n8113hxmw4z9pggajh عمل جراحی روی پلنگ ایرانی در خرم آباد + تصاویر

عمل جراحی روی پلنگ ایرانی

40kyparqov71btkdaa9u عمل جراحی روی پلنگ ایرانی در خرم آباد + تصاویر

عمل جراحی روی پلنگ ایرانی

nlwpts6wc7kll7knuf5e عمل جراحی روی پلنگ ایرانی در خرم آباد + تصاویر

تسنیم

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org