عکس: از همسر تا نتیجه ی امام خمینی

۱۷ شهریور ۱۳۹۲

عکس: از همسر تا نتیجه ی امام خمینی

عکس: از همسر تا نتیجه ی امام خمینی

 

همسر امام (خدیجه ثقفی) دختر امام (صدیقه مصطفوی) نوه امام (نعیمه اشراقی) و نتیجه (نعیما طاهری)

عکس: از همسر تا نتیجه ی امام خمینی

باشگاه خبرنگاران

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org