عکس جدید پریناز ایزدیار ؛ قبل و بعد از آرایش

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

عکس جدید پریناز ایزدیار ؛ قبل و بعد از آرایش
عکس جدید پریناز ایزدیار ؛ قبل و بعد از آرایش

پریناز ایزدیار نیز تصمیم گرفت تا به چالش عکس بدون آریش بازیگران زن ایرانی بپیوندد. در ادامه، جدیدترین عکس وی را بدون آرایش خواهید دید.

عکس جدید پریناز ایزدیار ؛ قبل و بعد از آرایش

پریناز ایزدیار بدون آرایش یا قبل از آرایش

عکس جدید پریناز ایزدیار ؛ قبل و بعد از آرایش

پریناز ایزدیار بعد از آرایش

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org