عکس خنده دار: تفاوت مدرسه دولتی با مدرسه غیرانتفاعی

۱۴ آذر ۱۳۹۲

wow2 عکس خنده دار: تفاوت مدرسه دولتی با مدرسه غیرانتفاعی
عکس خنده دار: تفاوت مدرسه دولتی با مدرسه غیرانتفاعی

متأسفانه نظارت بر مدارس دولتی در ایران، خیلی جالب نیست. همین موضوع در مدارس غیرانتفاعی هم به نحو احسن صورت نمیگیره. اما در مجموع، مدارس غیرانتفاعی در قیاس با مدارس دولتی، وضعیت بهتری دارند. دلیل اصلی این تفاوت هم بر میگردد به مالکان مدارس.

 

آخه این انصفافه

چرا باید این تفاوت ها باشه !!

.

.

.

rahafun.com tafavote madreseha عکس خنده دار: تفاوت مدرسه دولتی با مدرسه غیرانتفاعی

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org