عکس دختر مهناز افشار در آغوش مهراوه شریفی نیا

۳۰ مرداد ۱۳۹۴

89735878151363038195 عکس دختر مهناز افشار در آغوش مهراوه شریفی نیا
عکس دختر مهناز افشار در آغوش مهراوه شریفی نیا

چهارمین عکس از دختر مهناز افشار، اینبار در آغوش مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا با انتشار این عکس در اینستاگرام خود نوشت :

یعنى مى شه در جهان
حسى بهتر از حسِ لحظه اى که
انگشتت رو
دستِ کوچک یک فرشته
مى گیره
وجود داشته باشه؟ا

____________

یک آغوش دلچسب
با جانِ دلِ مهناز جانم “لى یانا“ى کوچکش

w3gij5f9hfu4jn8fze5 عکس دختر مهناز افشار در آغوش مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org