این زن ها زیباترین چشم های دنیا را دارند

می گویند «چشم» دریچه ای به قلب انسان ها است. با نگاه به چشمان انسان ها می توانید واقعیت وجودی آنها را درک کنید. چشم ها همه حس های آدمی را به طور درست و بدون دروغ نشان می دهند. مهربانی، عشق، محبت، لبخند، خوشحالی و حتی غم را می توان در چشمان انسان ها […]

عکس دختر مهناز افشار در آغوش مهراوه شریفی نیا

۳۰ مرداد ۱۳۹۴

عکس دختر مهناز افشار در آغوش مهراوه شریفی نیا
عکس دختر مهناز افشار در آغوش مهراوه شریفی نیا

چهارمین عکس از دختر مهناز افشار، اینبار در آغوش مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا با انتشار این عکس در اینستاگرام خود نوشت :

یعنى مى شه در جهان
حسى بهتر از حسِ لحظه اى که
انگشتت رو
دستِ کوچک یک فرشته
مى گیره
وجود داشته باشه؟ا

____________

یک آغوش دلچسب
با جانِ دلِ مهناز جانم “لى یانا“ى کوچکش

عکس دختر مهناز افشار در آغوش مهراوه شریفی نیا

مهراوه شریفی نیا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org