عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

۲۶ دی ۱۳۹۲

sugsah3 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا
عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

باشگاه خبرنگاران، برگزاری مراسمی که به مراسم جن گیری معروف شده است توسط رهبران و بزرگان معنوی برگزار میشود در آن فردی که قرار است جن گیری شود لباس سفید موپوشد و درون دایره ای که با علامت ها و فلش ها و خطوط زرد و قرمر علامت گذاری شده میخوابد.

326985 747 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

رهبر معنوی ۵۰ ساله که اسم واقعی‌اش Hermes Cifuentes است به بدن شرکت کننده ها از فرق سر تا نوک پا چرک و کثافت می‌مالد و آنها را مجبور می‌کند در طول مراسم درون چاله عمیق و کثیفی بمانند.

326986 399 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

گفتن اینکه آیا روش های مرموز برادر هرمس نتیجه می‌دهد سخت است، ‌اما این رهبر معنوی ظاهرا باتوجه به درخواست های زیادی که از او می‌شود کار درست را انجام می‌دهد. شرکت کننده ها درحالیکه بین شعله های آتش دراز می‌کشند، در طول مراسم باید صبر و حوصله زیادی داشته باشند.

326987 132 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

326988 775 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

حدود ۱۰ نفر از مردم هر هفته به La Cumbre، Valle del Cauca در کلمبیا می‌آیند که با برادر هرمس مشورت کرده و آیین شفا دادن و جن گیری را اجرا کنند. تعداد زیادی از آنها چشم هایشان را نیز با نوار سیاه می‌بندند و بین نوارهای سبز و سفید می‌ایستند تا برادر هرمس کار جادویی خودش را انجام دهد.

و درنهایت برای پایان دادن به این مراسم عجیب اطراف شرکت کننده ها با شمع و میوه تزئین شده و روی سرشان تخم مرغ می‌گذراند. سپس فرد شفادهنده آیین مخصوص خودش را با قرار دادن دست هایش روی بدن و سر شرکت کننده به خوبی اجرا می‌کند.

326989 657 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

326990 918 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

326991 678 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا
326992 651 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

باشگاه خبرنگاران، برگزاری مراسمی که به مراسم جن گیری معروف شده است توسط رهبران و بزرگان معنوی برگزار میشود در آن فردی که قرار است جن گیری شود لباس سفید موپوشد و درون دایره ای که با علامت ها و فلش ها و خطوط زرد و قرمر علامت گذاری شده میخوابد

326985 747 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

رهبر معنوی ۵۰ ساله که اسم واقعی‌اش Hermes Cifuentes است به بدن شرکت کننده ها از فرق سر تا نوک پا چرک و کثافت می‌مالد و آنها را مجبور می‌کند در طول مراسم درون چاله عمیق و کثیفی بمانند.

326986 399 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

گفتن اینکه آیا روش های مرموز برادر هرمس نتیجه می‌دهد سخت است، ‌اما این رهبر معنوی ظاهرا باتوجه به درخواست های زیادی که از او می‌شود کار درست را انجام می‌دهد. شرکت کننده ها درحالیکه بین شعله های آتش دراز می‌کشند، در طول مراسم باید صبر و حوصله زیادی داشته باشند.

326987 132 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

326988 775 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

حدود ۱۰ نفر از مردم هر هفته به La Cumbre، Valle del Cauca در کلمبیا می‌آیند که با برادر هرمس مشورت کرده و آیین شفا دادن و جن گیری را اجرا کنند. تعداد زیادی از آنها چشم هایشان را نیز با نوار سیاه می‌بندند و بین نوارهای سبز و سفید می‌ایستند تا برادر هرمس کار جادویی خودش را انجام دهد.

و درنهایت برای پایان دادن به این مراسم عجیب اطراف شرکت کننده ها با شمع و میوه تزئین شده و روی سرشان تخم مرغ می‌گذراند. سپس فرد شفادهنده آیین مخصوص خودش را با قرار دادن دست هایش روی بدن و سر شرکت کننده به خوبی اجرا می‌کند.

326989 657 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

326990 918 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

326991 678 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

326992 651 عکس های بسیار عجیب از مراسم جن گیری در کلمبیا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org