عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

۳۱ شهریور ۱۳۹۳

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎
عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

امروزه در کشورهای مختلف جهان، حیوانات مختلف نیز همچون انسان ها تحت عمل جراحی قرار می گیرند و مداوا می شوند. مشاهده حیوانات گوناگون، اعم از بی آزار و درنده بر روی تخت جراحی خالی از لطف نیست.

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

 سمور آبی در اتاق عمل

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

 میمون در اتاق عمل

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

 ببر در اتاق عمل

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

 عمل جراحی روی ماهی

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

 عمل جراحی روی ماهی

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

 عمل جراحی روی ماهی

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

 حیوانات درنده

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

  حیوانات درنده

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

  حیوانات درنده

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

عکس های جالب از حیوانات در اتاق عمل‎

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org