دست ندادن مریلا زارعی با مرد چینی سوژه شد

مریلا زارعی که به عنوان داور سی‌و‌ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، لحظاتی در کاخ جشنواره حضور داشت وقتی در مواجهه با اعضای هیات فیلم سازی چین که به اشتباه قصد دست دادن با او را داشتند خودش را عقب کشید، سوژه عکاسان شد.

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها

۶ بهمن ۱۳۹۳

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین / کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس…

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Pancho 1983 & 2010, Buenos Aires

تصاویر جالب از گذر عمر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها

Mechi 1990 & 2010 Buenos Aires 

تصاویر جالب از گذر عمر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Marita y Coty 1977 & 2010 Bs Aires 

تصاویر جالب از گذر عمر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Demian 1989 & 2010 London 

گذر عمر به روایت تصاویر واقعی

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Cecile 1987 & 2010 France 

گذر عمر به روایت تصاویر واقعی

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Nico Mella 1990 & 2010 France 

گذر عمر به روایت تصویر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Oscar 1978 & 2010 Buenos Aires 

گذر عمر به روایت تصویر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Ato 1992 & 2010 Buenos Aires 

گذر عمر به روایت تصویر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Male Sil Flor 1983 & 2010 Bs Aires 

گذر عمر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Nico 1986 & 2010 Buenos Aires 

گذر عمر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Lucía 1956 & 2010 Buenos Aires 

گذر عمر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Marina 1988 & 2010 Buenos Aires 

گذر عمر به روایت تصویر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Flor 1975 & 2010 Buenos Aires 

تصاویر جالب از گذر عمر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Mati 1977 & 2010 Buenos Aires 

تصاویر جالب از گذر عمر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
My Parents 1970 & 2010 Buenos Aires 

تصاویر واقعی از گذر عمر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Ingrid 1987 & 2010 Buenos Aires 

تصاویر واقعی از گذر عمر

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Sue 1977 & 2010 London 

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Tommy 1977 & 2010 Buenos Aires 

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Morita Sisters 1979 & 2010 Bs Aires 

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

عکس های جالب و مقایسه ای از گذر عمر انسان ها
Lali 1978 & 2010 Buenos Aires 

اشتراک گذاری :
یک دیدگاه برای این نوشته

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org