عکس های جنجالی از پرستاران بدون حجاب ایرانی در چالش روپوش

۶ بهمن ۱۳۹۴

عکس های جنجالی از پرستاران بدون حجاب ایرانی در چالش روپوش
عکس های جنجالی از پرستاران بدون حجاب ایرانی در چالش روپوش

“بدون روپوش” چالشی ناهنجار است که این بار تلاش دارد دامن برخی پرستاران را بگیرد، این چالش توسط صفحه ای معاند در شبکه های اجتماعی به راه افتاده، برخی افراد که معلوم نیست واقعا پرستار ند یا نه با ارسال عکس، کوشیده اند تا بازار بی رونق این بی فرهنگی را داغ کنند.

پیش از این هم برخی گروه های معاند با بودجه های تامین شده، سعی در تقابل با عفاف و حجاب زنان ایرانی در فضای مجازی داشتند، آزادی یواشکی نمونه این دست ناهنجاری هاست که در آن سعی در تشویق بانوان ایران برای گرفتن عکس بدون حجاب خود در مکان های عمومی داشت که البته با توجه به بی اساس بودن زمینه های اجرایی با شکست روبرو شد.

چالش روپوش نیز با هدفی مشابه شکل گرفته البته بنظر می رسد سرنوشتی مشابه کمپین آزادی های یواشکی خواهد داشت.

عکس های جنجالی از پرستاران بدون حجاب ایرانی در چالش روپوش

عکس های جنجالی از پرستاران بدون حجاب ایرانی در چالش روپوش

چالش روپوش

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org