عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۶۰

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

j1mztf3g8aah6arys3j عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال 1305 تا 1360
عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۶۰

عکس های زیر برگرفته از تصاویر گردآوری شده در مجموعه « عروس ایرانی ، روایتی بیرونی» است که توسط شادی افشار هنرمند ایرانی تهیه شده است.

sQkjKtdhwW عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال 1305 تا 1360

عکسهای قدیمی از عروس و داماد ایرانی

zri5Fc9gpq عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال 1305 تا 1360

عکسهای قدیمی از عروس و داماد های یرانی

SolWP0oXTM عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال 1305 تا 1360

عکسهای قدیمی از عروس ایرانی

BiapwwYWJg عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال 1305 تا 1360

عکسهای قدیمی از عروس ایرانی

4DwDOahIkc عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال 1305 تا 1360

عکسهای قدیمی از عروس و داماد ایرانی

v5dBEb4rx4 عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال 1305 تا 1360

عکسهای قدیمی از عروس و داماد ایرانی

1bdQPk9SwI عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال 1305 تا 1360

عکسهای قدیمی از عروس ایرانی

lpRDdEowY7 عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال 1305 تا 1360

عکسهای قدیمی از عروس و داماد ایرانی

C0x3XL4c0h عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال 1305 تا 1360

عکسهای قدیمی از عروس و داماد ایرانی

kCDT7wiK63 عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال 1305 تا 1360

عکسهای قدیمی از عروس و داماد ایرانی

CLZptyJ7Ct عکس های خاص از عروس و داماد ایرانی از سال 1305 تا 1360

عکسهای قدیمی از عروس و داماد ایرانی

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org