این زن ها زیباترین چشم های دنیا را دارند

می گویند «چشم» دریچه ای به قلب انسان ها است. با نگاه به چشمان انسان ها می توانید واقعیت وجودی آنها را درک کنید. چشم ها همه حس های آدمی را به طور درست و بدون دروغ نشان می دهند. مهربانی، عشق، محبت، لبخند، خوشحالی و حتی غم را می توان در چشمان انسان ها […]

عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار

عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار

علی دایی صبح روز سه شنبه (۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴) در میان کودکان کار دروازه غار حضور یافت و با خدمات انجمن حمایت از کودکان کار از نزدیک آشنا شد.

کودکان تحت پوشش انجمن در این دیدار نقاشی ها و نامه های خود را به علی دایی اهدا کردند و آهنگ های مرتضی پاشایی را برایش خواندند.
فرزانه بنی هاشم نژاد مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با برشمردن آسیب های ناشی از فقر در منطقه ۱۲ تهران بویژه معتادان خیابانی، از علاقه زیاد کودکان به فوتبال و کمی سهم بازی و شادی در میان کودکان سخن و از علی دایی خواست تا نسبت به توسعه فضاهای ورزشی برای کودکان محروم منطقه اهتمام ورزد.

عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار

عکسهای علی دایی

عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکسهای علی دایی
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
 عکسهای علی دایی
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکسهای علی دایی
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
عکس های خاص از علی دایی در انجمن حمایت از کودکان کار
علی دایی
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org