عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

۲۰ دی ۱۳۹۴

resizer nldfd0f51d14cde5c عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین
عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

خبرگزاری آناتولی در ششم آوریل ۱۹۲۰ در آنکارا تاسیس شد.

بنیانگذاران آناتولی چند خبرنگار بودند که در راس آنها خانم خالده ادیب (۱۹۶۴ میلادی) نویسنده ترک قرار داشت که حتی اسم خبرگزاری را او انتخاب کرده بود.

از بنیانگذاران دیگر این خبرگزاری یونس نادی (۱۹۴۵ میلادی) بود که چند سال بعد روزنامه جمهوریت را تاسیس کرد.از آنجایی که در زمان تاسیس خبرگزاری هیچ نوع حکومت مرکزی بر سر کار نبود بانیان خبرگزاری هیچ رابطه‌ای با حکومت نداشتند اما پس از تاسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ اندک اندک خبرگزاری آناتولی به‌صورت غیررسمی با دولت ارتباط پیدا کرد.

آناتولی باسابقه‌ترین خبرگزاری ترکیه است و در بیش از ۳۰ کشور جهان در چهار گوشه جهان دارای دفتر است.

31093 928 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

پیست اسکی دیزین

31094 839 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31095 840 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31096 439 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31097 422 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31098 902 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31099 914 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31100 387 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31101 584 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31102 851 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31103 645 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31104 543 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31105 720 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31106 118 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31107 701 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31109 951 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31110 192 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31111 702 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31112 962 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

31113 357 عکس های خبرگزاری آناتولی ترکیه از اسکی در دیزین

خبرگزاری آناتولی ترکیه

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org