عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

۱۵ دی ۱۳۹۲

b9my25lsw6s57ivihdb عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس دیشب (۱۴ دی ۱۳۹۲) در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس دیشب (۱۴ دی ۱۳۹۲) با حضور جمعی از پیشکسوتان پرسپولیس برخی از چهره های سرشناس و علاقه مندان پرسپولیس در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد .

تهیه تصاویر: علیرضا زعفری (عکاس سایت گل)

356126hp21 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
محمد رویانیان و همایون بهزادی – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356127hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
علی پروین در حال امضاء کردن تابلو ۵۰ سالگی پرسپولیس – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356128hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
علی دایی و خوش و بش با همایون بهزادی – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356129hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
علی دایی و همایون بهزادی – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356130hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
دو سرطلایی پرسپولیس – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356132hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
علی ضیاء – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356133hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
محمد رویانیان – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356134hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
حمید استیلی با دو دخترش در این مراسم حضور داشت – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356135hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
جعفر کاشانی – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356136hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356139hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356140hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
تابلو ۵۰ سالگی پرسپولیس – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356141hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
محمد جمعه ای ، مهدی حسینی نسب ، پایان رافت – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356142hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
مجتبی محرمی – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356143hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
احمد نجفی – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356146hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
حسین کلانی – جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری
356147hp2 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس
حسین شمس : جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس : گزارش تصویری

323948 276 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

عکس های دیدنی از باشگاه پرسپولیس – دکتر دادکان

323949 947 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

عکس های دیدنی از باشگاه پرسپولیس – مختاباد

323950 973 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

عکس های دیدنی از باشگاه پرسپولیس

323951 323 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

عکس های دیدنی از باشگاه پرسپولیس

323952 661 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

عکس های دیدنی از باشگاه پرسپولیس

323954 269 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

عکس های دیدنی از باشگاه پرسپولیس

323955 505 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

عکس های دیدنی از باشگاه پرسپولیس

323956 775 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

عکس های دیدنی از باشگاه پرسپولیس

323957 945 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

عکس های دیدنی از باشگاه پرسپولیس

323958 454 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

عکس های دیدنی از باشگاه پرسپولیس – خداداد عزیزی

323959 801 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

عکس های دیدنی از باشگاه پرسپولیس

323960 544 عکس های دیدنی از مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس باشگاه پرسپولیس

عکس های دیدنی از باشگاه پرسپولیس

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org