عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات

۱۳ اسفند ۱۳۹۳

2jq49wznvi8t7vmdwm9 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات

عکاسی از حیوانات شاخه‌ای از عکاسی طبیعت است که عکاس روی حیوانات و رفتارها و عادات آنها تمرکز می کند و لحظه های ناب و حیرت انگیز را شکار می کند.

عکاسی حیوانات شامل گرفتن عکس از پرندگان، حیات وحش، زندگی زیر آب و زندگی در جنگل می شود که عکاس ساعت ها مانند شکارچی در کمین حیوان می نشیند تا وی را در لحظه ای ناب شکار کند. این عکس ها در بخش های طبیعت صفحات عکس رسانه ها و سایت هایی چون نشنال جئوگرافی به طور ثابت منتشر می شود.

مجموعه زیر عکس هایی از دنیای حیات وحش و حیوانات خبرساز در چند روز اخیر است که در خبرگزاری ها و پایگاه‌هایی چون نشنال جئوگرافی ، کترز و اسمیتسون منتشر شده است.

191245 504 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191246 587 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191247 918 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191248 429 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191249 916 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191250 815 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191251 794 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191252 861 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191253 735 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191254 422 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191255 511 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191256 713 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191257 884 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191258 269 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191259 475 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191260 880 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191261 183 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191262 905 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191263 993 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191264 888 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191265 232 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191266 330 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191267 690 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
191268 599 عکس های شگفت انگیز از دنیای حیوانات
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org