عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

۲۲ مهر ۱۳۹۳

عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه
عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

این تصاویر زیبا که در پارک ملی ماسایی مارای کنیا گرفته شده اند، لحظات تولد یک بچه زرافه را نشان می دهد. دو زرافه دیگر در اطراف زرافه مادر ایستاده اند تا کفتارها در هنگام زایمان مزاحم مادر و فرزندش نشوند.

در ادامه، تصاویر شگفت انگیزی را از لحظه تولد یک زرافه مشاهده خواهید کرد.

عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

 لحظه تولد بچه زرافه

عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

تصاویر شگفت انگیز از تولد زرافه

عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

زایمان زرافه

عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

 لحظه تولد بچه زرافه

عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

تصاویر شگفت انگیز از تولد زرافه

عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

تصاویر شگفت انگیز از تولد زرافه

عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

تصاویر شگفت انگیز از تولد زرافه

عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

تصاویر شگفت انگیز از تولد زرافه

عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

تصاویر شگفت انگیز از تولد زرافه

عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

تصاویر شگفت انگیز از تولد زرافه

عکس های شگفت انگیز از لحظه تولد یک زرافه

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org