عکس های عجیب از زندگی همزمان زنی با دو شوهر

۷ شهریور ۱۳۹۳

7btt402unuodre1py9v عکس های عجیب از زندگی همزمان زنی با دو شوهر

عکس های عجیب از زندگی همزمان زنی با دو شوهر

جایا که ۳۴ سال سن دارد ، به همراه دو شوهر ۴۹ و ۴۴ ساله و بچه های شوهر اول خود زندگی می کند. حضور این زن در یک برنامه زنده تلوزیونی مورد انتقاد فعالان حقوق خانواده قرار گرفته که وی گفت زندگی بسیار خوبی داشته و به همه ی کارهای خود نیز میرسد!!

rahafun 41 عکس های عجیب از زندگی همزمان زنی با دو شوهر

عکس های عجیب زنی با دو شوهر

rahafun 21 عکس های عجیب از زندگی همزمان زنی با دو شوهر

عکس های عجیب زنی با دو شوهر

rahafun 11 عکس های عجیب از زندگی همزمان زنی با دو شوهر

زن دو شوهره

rahafun 31 عکس های عجیب از زندگی همزمان زنی با دو شوهر

زن دو شوهره

rahafun 5 عکس های عجیب از زندگی همزمان زنی با دو شوهر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org