دستگیری خواننده پاپ به اتهام آزار جنسی

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری جوانی خبر داد که با سوءاستفاده از عنوان هنری خوانندگی و دادن وعده ازدواج اقدام به فریب و آزار و اذیت دختران جوان کرده است.

عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (۱)

۱۹ تیر ۱۳۹۴

76081261168437702884 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (۱)

مجله تامیز به تازگی جدیدترین تصاویر جالبی که از سراسر دنیا شکار کرده است را منتشر کرد.

تصاویری که می بینید خود سطرها حرف برای گفتن دارند. گاهاً به طور تصادفی تصاویری شکار می شوند که اثری ماندگار را در عرصه هنر به ثبت می رسانند.

FCHAI51T5 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)

تصاویری که مدت زمان زیادی برای ثبت آنها صرف می شود تا بتواند هیجان مردم دنیا را برانگیزد. قطره ای اشک یا لبخندی با تمام وجود هدف هنرمندانی است که احساس را خوب می فهمند و می دانند که این همه چیزی است که می تواند یک عکاس ساده را از یک هنرمند بزرگ متمایز کند.

desktop 1406819546 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)

تایمز که یکی از مهمترین بخش های خود را به بهترین عکس ها اختصاص داده است تصاویر زیبای زیر را به عنوان برترین عکس ها انتخاب کرده است.

desktop 1430763481 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
desktop 1430763743 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
“Congratulations on winning, here is a cannon of champagne for your face.”
6GI21QQ1SK4T9L0H rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Yum, a photo just in time for the llama sneeze.
3N5QUDPMERFCOGA6 rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Gymnastics: The Stuff of Nightmares
ELDDK1KI5H8UQ1U7 rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Another reason not to take pictures of food: it gives the birds time to swoop in!
QFROOUJVAPLSUK36 rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Horses are NOT supposed to be vertical. Right?
REB5E2CB2J0VDP5O rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)

 شکار لحظه ها

Up, up, and away!
UGTKL3D4O070BS4B rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)

 شکار لحظه ها

Stealth bird is extra stealthy.
H5L5L8GMKI8GGLB2 rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Birds are a MENACE, I tell you.
S382TIQIPS94BO5K rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
The face of this streaker being tackled by a rugby player is perfection.
EEHN95NPCBTG6HV9 rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)

 شکار لحظه ها

This guy who went all in to catch the ball…to no avail.
MMU0PHOJDG89CV4M rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
This kid’s lack of volleyball skills is immortalized in photo forever.
86ICEQTQL540735O rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Hand-eye coordination, not everyone’s got it.
4JF0PGLHQU6DEG82 rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Uh-oh, hope the person in charge doesn’t see this!
EULJJ33AQ7COB0K1 rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
A perfectly timed photo of this clumsy pooch.
9R5IMVCE7GQJ6MPV rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
You never know when your bike is going to fall apart.
BRG1BRIMNE31MVIB rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
This dog clearly has an established pattern of behavior.
PQNRAIKEHJ5814L4 rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
A sloth who wants to be a part of the family:
H9GU5SGP6HUAHB7L rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
A traffic jam caused by 5,000 ducks crossing the road?
6EGS9BUKGDLJU12P rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
These pandas giving each other a helping hand.
5BJP2BR6ULS5JCBP rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Picture perfect moment of someone getting water dumped on their head:
DGOLE6CHVVG29KO6 rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)

شکار لحظه ها

Could’ve been a beautiful moment if this kid wasn’t deathly afraid of butterflies.
DCE19DLRPJ5JTA34 rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
A weasel riding on a cardinal:
RSAH6RR6UK8PA4UK rszw640 عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org