این زن ها زیباترین چشم های دنیا را دارند

می گویند «چشم» دریچه ای به قلب انسان ها است. با نگاه به چشمان انسان ها می توانید واقعیت وجودی آنها را درک کنید. چشم ها همه حس های آدمی را به طور درست و بدون دروغ نشان می دهند. مهربانی، عشق، محبت، لبخند، خوشحالی و حتی غم را می توان در چشمان انسان ها […]

عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (۱)

۱۹ تیر ۱۳۹۴

عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (۱)

مجله تامیز به تازگی جدیدترین تصاویر جالبی که از سراسر دنیا شکار کرده است را منتشر کرد.

تصاویری که می بینید خود سطرها حرف برای گفتن دارند. گاهاً به طور تصادفی تصاویری شکار می شوند که اثری ماندگار را در عرصه هنر به ثبت می رسانند.

عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)

تصاویری که مدت زمان زیادی برای ثبت آنها صرف می شود تا بتواند هیجان مردم دنیا را برانگیزد. قطره ای اشک یا لبخندی با تمام وجود هدف هنرمندانی است که احساس را خوب می فهمند و می دانند که این همه چیزی است که می تواند یک عکاس ساده را از یک هنرمند بزرگ متمایز کند.

عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)

تایمز که یکی از مهمترین بخش های خود را به بهترین عکس ها اختصاص داده است تصاویر زیبای زیر را به عنوان برترین عکس ها انتخاب کرده است.

عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
“Congratulations on winning, here is a cannon of champagne for your face.”
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Yum, a photo just in time for the llama sneeze.
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Gymnastics: The Stuff of Nightmares
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Another reason not to take pictures of food: it gives the birds time to swoop in!
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Horses are NOT supposed to be vertical. Right?
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)

 شکار لحظه ها

Up, up, and away!
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)

 شکار لحظه ها

Stealth bird is extra stealthy.
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Birds are a MENACE, I tell you.
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
The face of this streaker being tackled by a rugby player is perfection.
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)

 شکار لحظه ها

This guy who went all in to catch the ball…to no avail.
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
This kid’s lack of volleyball skills is immortalized in photo forever.
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Hand-eye coordination, not everyone’s got it.
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Uh-oh, hope the person in charge doesn’t see this!
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
A perfectly timed photo of this clumsy pooch.
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
You never know when your bike is going to fall apart.
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
This dog clearly has an established pattern of behavior.
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
A sloth who wants to be a part of the family:
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
A traffic jam caused by 5,000 ducks crossing the road?
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
These pandas giving each other a helping hand.
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
Picture perfect moment of someone getting water dumped on their head:
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)

شکار لحظه ها

Could’ve been a beautiful moment if this kid wasn’t deathly afraid of butterflies.
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
A weasel riding on a cardinal:
عکس های فوق العاده از شکار لحظه ها (1)
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org