عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

۱۶ آبان ۱۳۹۴

IMG 23302 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس
عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

به همین زودی، چهل روز از درگذشت کاپیتان با تعصب پرسپولیسی ها گذشت…

مراسم چهلم زنده یاد هادی نوروزی پنجشنبه (۱۴ آبان ۱۳۹۴) با حضور خیل عظیم هواداران و چهره های سرشناس ورزشی در روستای کپورچال برگزار شد.

01073560 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

اکبر میثاقیان

01073561 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

امید عالیشاه

01073563 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

چهلمین روز درگذشت هادی نوروزی

01073564 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

میثم بائو

01073565 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

علی پروین و احمدرضا عابدزاده

01073566 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

چهلم هادی نوروزی

01073567 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

روستای کپورچال

01073568 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

yfcwvm0heeiu4w1900nt عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

سنگ قبر هادی نوروزی

01073569 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

چهلم هادی نوروزی

01073570 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

01073571 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

احمدرضا عابدزاده

01073572 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

همسر مرحوم هادی نوروزی

01073573 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

01073574 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

01073575 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

رضا نورمحمدی

01073576 عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

چهلم هادی نوروزی
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org