عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

۱۶ آبان ۱۳۹۴

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس
عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

به همین زودی، چهل روز از درگذشت کاپیتان با تعصب پرسپولیسی ها گذشت…

مراسم چهلم زنده یاد هادی نوروزی پنجشنبه (۱۴ آبان ۱۳۹۴) با حضور خیل عظیم هواداران و چهره های سرشناس ورزشی در روستای کپورچال برگزار شد.

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

اکبر میثاقیان

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

امید عالیشاه

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

چهلمین روز درگذشت هادی نوروزی

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

میثم بائو

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

علی پروین و احمدرضا عابدزاده

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

چهلم هادی نوروزی

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

روستای کپورچال

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

سنگ قبر هادی نوروزی

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

چهلم هادی نوروزی

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

احمدرضا عابدزاده

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

همسر مرحوم هادی نوروزی

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

رضا نورمحمدی

عکس های مراسم چهلم هادی نوروزی با حضور چهره های سرشناس

چهلم هادی نوروزی
اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org