حمایت آزاده نامداری از عادل فردوسی پور

آزاده نامداری مجری سابق تلویزیون در خصوص اتفاق پیش آمده در مورد عدم حضور کارلوس پویول، مهمان اسپانیایی ویژه برنامه جام جهانی شبکه سه با عادل فردوسی پور همدری کرد.

عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

۲۹ مرداد ۱۳۹۴

62711003929458312451 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست
عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

هنرمندان معروف و رزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست…

www Campec Ir Bazigaran 6121 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

www Campec Ir Bazigaran 6122 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

وحید طالب لو و نیما نکیسا

www Campec Ir Bazigaran 6123 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

www Campec Ir Bazigaran 6124 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

www Campec Ir Bazigaran 6125 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

www Campec Ir Bazigaran 6126 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

www Campec Ir Bazigaran 6128 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان

www Campec Ir Bazigaran 6129 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

صمد نیکخواه بهرامی (بسکتبالیست)

www Campec Ir Bazigaran 6131 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

www Campec Ir Bazigaran 6133 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

www Campec Ir Bazigaran 6134 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

www Campec Ir Bazigaran 6135 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

عکس های هنرمندان و ورزشکاران

www Campec Ir Bazigaran 6106 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

www Campec Ir Bazigaran 6107 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

www Campec Ir Bazigaran 6108 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

علی اوجی

www Campec Ir Bazigaran 6109 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

www Campec Ir Bazigaran 6110 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

رامبد جوان

www Campec Ir Bazigaran 6111 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

نگار جواهریان

www Campec Ir Bazigaran 6112 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

رضا یزدانی

www Campec Ir Bazigaran 6114 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

مهناز افشار

www Campec Ir Bazigaran 6115 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

مهناز افشار

www Campec Ir Bazigaran 6116 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

نگار جواهریان (همسر دوم رامبد جوان)

www Campec Ir Bazigaran 6117 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

مهناز افشار

www Campec Ir Bazigaran 6118 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

مهناز افشار

www Campec Ir Bazigaran 6119 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

رامبد جوان و رضا یزدانی

www Campec Ir Bazigaran 6120 عکس های هنرمندان و ورزشکاران در گردهمایی فعالان محیط زیست

همایش فعالان محیط زیست

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org