عیادت سحر قریشی و بهاره افشاری از الناز شاکردوست

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

سحر قریشی و بهاره افشاری به عیادت الناز شاکردوست در بیمارستان رفته اند.

الناز شاکردوست همچنان در بیمارستان بستری است و هنرمندان به عیادت وی می روند.

D8B9DB8CD8A7D8AFD8AA D8B3D8ADD8B1 D982D8B1DB8CD8B4DB8C D8A7D8B2 D8A7D984D986D8A7D8B2 D8B4D8A7DAA9D8B1D8AFD988D8B3D8AA عیادت سحر قریشی و بهاره افشاری از الناز شاکردوست

عیادت بهاره افشاری از الناز شاکردوست

D8B9DB8CD8A7D8AFD8AA D8B3D8ADD8B1 D982D8B1DB8CD8B4DB8C D8A7D8B2 D8A7D984D986D8A7D8B2 D8B4D8A7DAA9D8B1D8AFD988D8B3D8AA 1 عیادت سحر قریشی و بهاره افشاری از الناز شاکردوست

عیادت سحر قریشی از شاکردوست

صفحه اجتماعی الناز شاکردوست

اشتراک گذاری :
برچسب ها :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org