قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر

بارش باران بهاری، باعث آب گرفتی خیابان ها و معابر عمومی در مشهد مقدس شد که همین امر، باعث شد تا قایق سواری در خیابان را هم ببینیم!

قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر

قایق سواری در مشهد

قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
 تصاویر قایق سواری مشهدیا
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
عکسهای قایق سواری در خیابان
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
عکسهای قایق سواری در خیابان
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
عکسهای قایق سواری در خیابان
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
عکسهای قایق سواری در خیابان
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
عکسهای قایق سواری در خیابان
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
عکسهای قایق سواری در خیابان
اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org