قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

30636638190660871901 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر

بارش باران بهاری، باعث آب گرفتی خیابان ها و معابر عمومی در مشهد مقدس شد که همین امر، باعث شد تا قایق سواری در خیابان را هم ببینیم!

1016762 224 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر

قایق سواری در مشهد

1016767 312 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
 تصاویر قایق سواری مشهدیا
1016768 442 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016770 522 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016771 188 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016774 600 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016775 367 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016777 895 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
عکسهای قایق سواری در خیابان
1016779 429 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016780 920 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016781 415 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016782 848 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016783 678 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016785 905 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016672 635 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016693 160 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
عکسهای قایق سواری در خیابان
1016676 205 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016677 645 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016679 280 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
عکسهای قایق سواری در خیابان
1016680 442 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016681 367 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016682 724 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
عکسهای قایق سواری در خیابان
1016683 788 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016686 300 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016691 268 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016696 920 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
عکسهای قایق سواری در خیابان
1016697 196 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
1016699 422 قایق سواری در خیابان های مشهد + تصاویر
عکسهای قایق سواری در خیابان
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org