لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

۱۲ مرداد ۱۳۹۳

لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر
لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

در این مطلب، نگاهی خلاصه به انواع و اقسام درگیریهای لفظی و فیزیکی نمایندگان مجالس در نقاط مختلف جهان خواهیم انداخت.

لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

کتک کاری نمایندگان محلس

لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

دعوای نمایندگان مجلس

لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

کتک کاری نمایندگان مجلس

لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

دعوای نمایندگان مجلس

لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

کتک کاری نمایندگان مجلس
لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

دعوای نمایندگان مجلس

لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

درگیری در صحن علنی محلس
لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

ضرب و شتم نمایندگان محلس

لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

درگیری شدید نمایندگان مجلس در نقاط مختلف دنیا
لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

درگیری نمایندگان مجلس در سراسر جهان
لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org