لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

۱۲ مرداد ۱۳۹۳

zduq2lehb98302zdrpp لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر
لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

در این مطلب، نگاهی خلاصه به انواع و اقسام درگیریهای لفظی و فیزیکی نمایندگان مجالس در نقاط مختلف جهان خواهیم انداخت.

dbze9vglebbyzgcsrmsh لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

کتک کاری نمایندگان محلس

3uy2tror0l1acam16fy لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

دعوای نمایندگان مجلس

rhmw6fd6alppf306dgc لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

کتک کاری نمایندگان مجلس

ktero8s9c8mcgx9jblef لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

دعوای نمایندگان مجلس

ow73kc3phv2s0dc2608x لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

کتک کاری نمایندگان مجلس
vt8md0lhuhcoicy3qwd6 لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

دعوای نمایندگان مجلس

cyfdpv3dc4rxdh77cpc لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

درگیری در صحن علنی محلس
0j7fa1e7k7ysatnijgbb لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

ضرب و شتم نمایندگان محلس

pydldg5v4i5jv803ujia لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

درگیری شدید نمایندگان مجلس در نقاط مختلف دنیا
jrc4oz4h2m49fk3osld لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

درگیری نمایندگان مجلس در سراسر جهان
8kjjcfa3aqwsvd0eizp0 لحظات کتک کاری نمایندگان مجلس در نقاط مختلف جهان + تصاویر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org