ماجرایی جالب از بهترین دوست رونالدو + تصاویر

۶ خرداد ۱۳۹۳

hfxi9d93sthwg48jevat ماجرایی جالب از بهترین دوست رونالدو + تصاویر

ماجرایی جالب از بهترین دوست رونالدو + تصاویر

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻟﻴﺴﺒﻮﻥ که با دهمین قهرمانی رئال مادرید همراه بود، کریستیانو ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻫﻨﺶ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ…

ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ؟!

ﺍﻟﺒﺮﺕ ﻓﺎﻧﺘﺎﺭﻭ، ﻫﻤﺒﺎﺯﻱ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺯﻳﺮ ۱۸ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻟﻴﮓ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ بوده است ﺩﺭ آن ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺑﻲ ﺍﺳﭙﻮﺗﻴﻨﮓ ﻟﻴﺴﺒﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ آمده ﻭ ﺑﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺕ ﮔﻔﺖ: که هرکسی امروز بیشترین گل را بزند به آکادمی وارد می شود.

ﺗﻴﻢ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺕ این ﺑﺎﺯﻱ ﺭﻭ ٣ -٠ ﺑﺮﺩه و  ﮔﻞ ﺍﻭﻝ ﺭﻭ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺯﺩ ﮔﻞ ﺩﻭﻡ ﺭﻭ ﺍﻟﺒﺮﺕ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺯﺩ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻚ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺑﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﭖ ﺭﻭ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺭﺍﻫﻲ ﺍﮐﺎﺩﻣﻲ ﺍﺳﭙﻮﺭﺗﻴﻨﮓ ﻟﻴﺴﺒﻮﻥ ﺑﺸود.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻱ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭاز آلبرت  ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﺭﻭ ﻛﺮﺩﻱ؟ ﺍﻟﺒﺮﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﺑﻮﺩﻱ!

و بعد از این قضیه آلبرت فوتبال را رها کرده است گزارشگرها از او پرسیدند پس این خانه و ماشین و لباس های خوب را از کجا آورده ای ؟ او با افتخار گفت این ها از طرف رونالدو هستند!

10305952 475588469238555 7758235722389989697 n ماجرایی جالب از بهترین دوست رونالدو + تصاویر

بهترین دوست کریس رونالدو در مراسم قهرمانی رئال مادرید

10414928 468353573298094 5359510861384647595 n ماجرایی جالب از بهترین دوست رونالدو + تصاویر

بهترین دوست کریس رونالدو در مراسم قهرمانی رئال مادرید

10417696 468353536631431 4659517778785698988 n ماجرایی جالب از بهترین دوست رونالدو + تصاویر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org