ماجرایی جالب از بهترین دوست رونالدو + تصاویر

۶ خرداد ۱۳۹۳

ماجرایی جالب از بهترین دوست رونالدو + تصاویر

ماجرایی جالب از بهترین دوست رونالدو + تصاویر

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻟﻴﺴﺒﻮﻥ که با دهمین قهرمانی رئال مادرید همراه بود، کریستیانو ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻫﻨﺶ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ…

ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ؟!

ﺍﻟﺒﺮﺕ ﻓﺎﻧﺘﺎﺭﻭ، ﻫﻤﺒﺎﺯﻱ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺯﻳﺮ ۱۸ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻟﻴﮓ ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ بوده است ﺩﺭ آن ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺑﻲ ﺍﺳﭙﻮﺗﻴﻨﮓ ﻟﻴﺴﺒﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ آمده ﻭ ﺑﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺕ ﮔﻔﺖ: که هرکسی امروز بیشترین گل را بزند به آکادمی وارد می شود.

ﺗﻴﻢ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺕ این ﺑﺎﺯﻱ ﺭﻭ ٣ -٠ ﺑﺮﺩه و  ﮔﻞ ﺍﻭﻝ ﺭﻭ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺯﺩ ﮔﻞ ﺩﻭﻡ ﺭﻭ ﺍﻟﺒﺮﺕ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺯﺩ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻚ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺑﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﭖ ﺭﻭ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺭﺍﻫﻲ ﺍﮐﺎﺩﻣﻲ ﺍﺳﭙﻮﺭﺗﻴﻨﮓ ﻟﻴﺴﺒﻮﻥ ﺑﺸود.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻱ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭاز آلبرت  ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﺭﻭ ﻛﺮﺩﻱ؟ ﺍﻟﺒﺮﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﺑﻮﺩﻱ!

و بعد از این قضیه آلبرت فوتبال را رها کرده است گزارشگرها از او پرسیدند پس این خانه و ماشین و لباس های خوب را از کجا آورده ای ؟ او با افتخار گفت این ها از طرف رونالدو هستند!

ماجرایی جالب از بهترین دوست رونالدو + تصاویر

بهترین دوست کریس رونالدو در مراسم قهرمانی رئال مادرید

ماجرایی جالب از بهترین دوست رونالدو + تصاویر

بهترین دوست کریس رونالدو در مراسم قهرمانی رئال مادرید

ماجرایی جالب از بهترین دوست رونالدو + تصاویر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org