ماساژ درمانی در فیلیپین ، به وسیله مارهای پیتون و بوآ + تصاویر

۴ خرداد ۱۳۹۳

ماساژ درمانی در فیلیپین ، به وسیله مارهای پیتون و بوآ + تصاویر

ماساژ درمانی در فیلیپین ، به وسیله مارهای پیتون و بوآ + تصاویر

یکی از باغ‌وحش‌های فیلیپین به بازدیدکنندگان، با استفاده از بوآهای غول‌پیکر، خدمات ماساژ  ارائه می‌دهد.

در این نوع ماساژ، بوآها به دور بدن فرد می‌پیچند و تمام عضلات او را فشار می‌دهند تا حدی که احساس درد کند. پس از رسیدن به این مرحله، مامورین نگهداری افعی‌ها‌، آنها را از بدن فرد جدا کنند.

کسانی که این نوع ماساژ را تجربه کرده‌اند اعتقاد دارند ویژگی بسیار جذاب آن، استرسی است که سراسر وجود آنها را فرا میگیرد. به گفته این افراد، در چنین شرایطی می‌توان حس طعمه‌های اسیر شده در دام بوآ را در چند قدمی مرگ، تجربه کرد.
ماساژ درمانی در فیلیپین ، به وسیله مارهای پیتون و بوآ + تصاویر
ماساژ درمانی با استفاده از مارپیتون
ماساژ درمانی در فیلیپین ، به وسیله مارهای پیتون و بوآ + تصاویر
ماساژ درمانی با استفاده از مارهای غول پیکر
ماساژ درمانی در فیلیپین ، به وسیله مارهای پیتون و بوآ + تصاویر
ماساژ درمانی با استفاده از مارپیتون
ماساژ درمانی در فیلیپین ، به وسیله مارهای پیتون و بوآ + تصاویر
ماساژ درمانی با استفاده از مارپیتون
ماساژ درمانی در فیلیپین ، به وسیله مارهای پیتون و بوآ + تصاویر
ماساژ درمانی با استفاده از مارهای غول پیکر
ماساژ درمانی در فیلیپین ، به وسیله مارهای پیتون و بوآ + تصاویر
ماساژ درمانی با استفاده از مارپیتون
ماساژ درمانی در فیلیپین ، به وسیله مارهای پیتون و بوآ + تصاویر
ماساژ درمانی با استفاده از مارهای غول پیکر
ماساژ درمانی در فیلیپین ، به وسیله مارهای پیتون و بوآ + تصاویر
ماساژ درمانی با استفاده از مارپیتون
ماساژ درمانی در فیلیپین ، به وسیله مارهای پیتون و بوآ + تصاویر
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org