ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

۲۲ بهمن ۱۳۹۳

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر
ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

حتما برای شما هم پیش آمده است که از کنار یک ماشین به شدت کثیف و خاکی گذر می کنید و هوس می کنید که روی آن بنویسید ” لطفا مرا بشویید ” !

اسکات وید با بهره گیری از قلم موها و ابزار نقاشی متنوع و در گذر از مراحل سعی و خطای فراوان، اکنون آموخته است که چطور از دل گل و خاک و کثافت جمع شده بر روی خودروها ، نقاشی های زیبایی خلق کند.از زمانی که اسکات در کودکی اش و با دست خود بر روی ماشین ها نقاشی می کشیده ، سال ها می گذرد؛ او اکنون تعدادی از آثار هنری خود را به برندهای خودروسازی مطرح دنیا فروخته است.

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های خاکی اثر اسکات وید

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های کثیف

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

طراحی های هنری روی ماشین های خاکی

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

نقاشی روی ماشین های خاکی

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

لطفا مرا بشویید

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

هنرمندی روی ماشین های خاکی

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

نقاشی روی ماشین های خاکی

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های کثیف

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

طراحی چهره هنرمندان

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

Dirty Car Art

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

طراحی چهره هنرمندان

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

نقاشی های خلاقانه

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

dirty car art

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

dirty car art

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

نقاشی حرفه ای روی ماشین
ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر
نقاشی های خلاقانه
ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر
تصاویر هنری لطفا مرا بشوییدماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر
تصاویر هنری لطفا مرا بشویید

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر
نقاشی لطفا مرا بشویید
ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر
نقاشی لطفا مرا بشوییدماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر
نقاشی لطفا مرا بشویید

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویرماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

نقاشی های شگفت انگیزماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر
نقاشی های شگفت انگیز

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر
نقاشی حرفه ای
ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویرماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

ماشین های “ لطفا مرا بشویید ” با طراحی های زیبا و خلاقانه + تصاویر

تکناز
اشتراک گذاری :
یک دیدگاه برای این نوشته
  1. رضا گفت:

    همش ازبیکاریه اگه یارانه میگرفتند الان پوستر این عکسهارو هم نمیتونستن پشت ماشین بچسبونند چه رسد که نقاشی کنند

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org