محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر

۲۴ آبان ۱۳۹۳

f5c422f4d49a محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر
محل تدفین مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر

محل دفن مرتضی پاشایی ، خواننده محبوبی که هوادارانش را در غم و اندوهی عظیم فرو برد، آماده آرمیدن ابدی وی شد.

307044 262 محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر

آرامگاه مرتضی پاشایی

307045 378 محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر

مزار مرتضی پاشایی

307046 883 محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر

بهشت زهرا

307047 600 محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر

مزار مرتضی پاشایی

307048 714 محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر

آرامگاه ابدی مرتضی پاشایی
307049 389 محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر

آرامگاه ابدی مرتضی پاشایی

307052 410 محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر

مرتضی پاشایی

307051 669 محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر
307050 550 محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر

ناصر پاشایی ، پدر مرتضی پاشایی

307043 108 محل دفن مرتضی پاشایی در بهشت زهرا + تصاویر

مهدی کرد ، مدیر برنامه های مرتضی پاشایی

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org