مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

۳۱ مرداد ۱۳۹۴

65514924994315961470 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر
مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

رئیس جمهور در پیامی به آئین عقد زوج مشهدی: خوشبخت وعاقبت به خیر باشید.

در مراسمی که آخوندی وزیر راه وشهرسازی پدرمعنوی داماد و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور، پدر معنوی عروس بودند عاطفه علی نیا و حامد محمدی رعنا از فرزندان موسسه خیریه پرتو مهر امام رضا در مشهد به عقد یکدیگر در آمدند.

این دو زوج ازفرزندان ترخیصی بهزیستی هستند.

فرزندان ترخیصی آن دسته از جوانانی هستند که پس از۱۸ سالگی از بهزیستی ترخیص می شوند اما این خیریه به کمک به تحصیل اشتغال و ازدواج فرزندان بالای ۱۸ سال این خلا قانونی را برطرف کرده است.

حامد محمدی چندی پیش در برنامه زنده ماه عسل ازاین خانم خواستگاری کرده بود ودر حقیقت رسانه ملی زمینه این ازدواج را فراهم نمود.

Mah Asal 94 booloor.com 2 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

Mah Asal 94 booloor.com 10 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

ازدواج زوج معروف

mahasal94 end 13 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

ازدواج زوج معروف

136054 453 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

حسین فریدون ؛ برادر رئیس جمهور

222251 415 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

222252 539 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

زوج ماه عسلی

222254 772 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

136052 724 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

136053 396 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

ازدواج زوج معروف

p1ztwx0qk9o1o5fio6t مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

t036lz70e2zr8316b3tl مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

91sbj8xnpzu9tiwbhf8 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

 سرانجام خواستگاری در ماه عسل

0cbt273dqzose0hqorb مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

222253 522 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

عکس سلفی احسان علیخانی با حامد و عاطفه

33038880861797121380 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

احسان علیخانی در کنار حامد و عاطفه

136051 748 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

ازدواج زوج معروف

onqmp2armn8s705ztk72 مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

 سرانجام خواستگاری در ماه عسل

7fgcv4a6i5skrvq2hbu مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

ازدواج زوج معروف

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org