مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

۳۱ مرداد ۱۳۹۴

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر
مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

رئیس جمهور در پیامی به آئین عقد زوج مشهدی: خوشبخت وعاقبت به خیر باشید.

در مراسمی که آخوندی وزیر راه وشهرسازی پدرمعنوی داماد و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور، پدر معنوی عروس بودند عاطفه علی نیا و حامد محمدی رعنا از فرزندان موسسه خیریه پرتو مهر امام رضا در مشهد به عقد یکدیگر در آمدند.

این دو زوج ازفرزندان ترخیصی بهزیستی هستند.

فرزندان ترخیصی آن دسته از جوانانی هستند که پس از۱۸ سالگی از بهزیستی ترخیص می شوند اما این خیریه به کمک به تحصیل اشتغال و ازدواج فرزندان بالای ۱۸ سال این خلا قانونی را برطرف کرده است.

حامد محمدی چندی پیش در برنامه زنده ماه عسل ازاین خانم خواستگاری کرده بود ودر حقیقت رسانه ملی زمینه این ازدواج را فراهم نمود.

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

ازدواج زوج معروف

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

ازدواج زوج معروف

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

حسین فریدون ؛ برادر رئیس جمهور

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

زوج ماه عسلی

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

ازدواج زوج معروف

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

 سرانجام خواستگاری در ماه عسل

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

عکس سلفی احسان علیخانی با حامد و عاطفه

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

احسان علیخانی در کنار حامد و عاطفه

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

ازدواج زوج معروف

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

 سرانجام خواستگاری در ماه عسل

مراسم ازدواج زوج معروف ماه عسل ، با حضور برادر رئیس جمهور + تصاویر

ازدواج زوج معروف

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org