مرد زن نما در نمایشگاه مطبوعات …! + عکس

۲۷ آبان ۱۳۹۴

resizer nl5b29f5335b619bc مرد زن نما در نمایشگاه مطبوعات ...! + عکس
مرد زن نما در نمایشگاه مطبوعات …! + عکس

نمایشگاه مطبوعات هر ساله علاوه بر حضور شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که به این نمایشگاه سر می زنند، محل حضور افراد منحصر بفردی است که تلاش دارند به هر نحو ممکن به چشم آیند، از یک بازیگر درجه چندم گرفته تا یک معترض به سیاست های مثلا محیط زیستی و …

و چه جایی برای آنها بهتر از نمایشگاهی که در آن واحد،  دهها خبرنگار و عکاس در انتظار نشسته اند تا سوژه ای به دست آورند.

امروز اما صاحب این عکس سوژه نمایشگاه مطبوعات بود. مردی که با لباس و آرایش زنانه در نمایشگاه حاضر شده بود و معلوم نبود به دنبال چیست.

02 18 20 مرد زن نما در نمایشگاه مطبوعات ...! + عکس

نمایشگاه مطبوعات

اشتراک گذاری :
یک دیدگاه برای این نوشته
  1. مسعود گفت:

    باعرض سلام وخسته نباشیدمن فقط میتوانم بگویم که دراین جامعه اینقدرمشکلات زیادستکه این موردتوش گمه وبایدیک فرهنگ سازی خیلی قوی بوجودبیایدکه این افرادکه بعضا بیمارهستندویاترنس هستندبتوانندبدون مزاحمت ودرآرامش دراین کشورزیبایمان ایران زندگی کنندتابیماریی اگردارندمرتفع گردند ونیروهای پلیس بایدمراقب این افرادباشندتاشفعت یابندنه اینگه دستگیرکرده وبربیماریشان بیافزایند ودرکل تمام ارگانهای مهم کشوری نشستی درست گذاشته تاآبروی این افرادحفظ شودمگرمامسلملن نیستیم وبه گفته امام علی نسبت به آبروی افرادومسلمانان گوش نمیدهیم پس چطورقبول میکنیم تاعکس این افرادپخش شودومابایدعکاسان این شخص رادستگیرکرده ومواخذه نماییم تادیگرآبروی هیچکسی رانبرندواین افرادبیمارندمابایدحمایتشان کنیم تامداواشوندوبه آغوش جامعه بازگردندنه اینکه بخواهیم فضولی کرده وآبروی یک مسلمان یاغیرمسلمان راببریم پس پیش بسوی نشست درست مسعوولین کشوری وباتشکرازهمه کسانیکه بامنطق درست وباشعورانه بااین مسعله برخوردمیکنندودست حق نگهدارتان باشد

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org