مسلمان شدن مجری زن زیبا و جذاب آلمانی + عکس

۲۰ شهریور ۱۳۹۴

57386902285077324445 مسلمان شدن مجری زن زیبا و جذاب آلمانی + عکس
مسلمان شدن مجری زن زیبا و جذاب آلمانی + عکس

خانم کریستینا بکر مجری جذاب آلمانی مسلمان شد!

در سال ۱۹۹۵ آلمان شاهد رویدادی عجیب بود که رسانه های وقت آنرا زلزله مذهبی در آلمان خواندند. خانم کریستینا بکر که از گویندگان پرطرفدار تلویزیون آلمان بود، ناگهان با پذیرش دین اسلام و انتخاب حجاب اسلامی، جامعه آلمان را به شوک برد.
0.805812001352303820 irannaz com مسلمان شدن مجری زن زیبا و جذاب آلمانی + عکس
به گزارش پونک اکنون بکر از اینکه آن انتخاب را کرده می گوید: هیچگاه و هیچگاه از این کار خود پشیمان نیستم اگرچه از کار اخراج شدم و حتی برنامه های که من تدوین کننده و مجری آن نیز بودم متوقف شد و از نظر مالی و شهرت زیان قابل توجهی متحمل شدم. او دقت در هنر اسلامی و آزادی های انسان در عرصه اجتماع را قوی ترین انگیزه برای پذیرش اسلام عنوان کرده و می افزاید: اسلام در زمینه محبت انسان ها به یکدیگر بی نظیر است و از این نظر دین اسلام ممتاز است.
0.036985001352303821 irannaz com مسلمان شدن مجری زن زیبا و جذاب آلمانی + عکس
بکر خانواده خود را نیز به پذیرش اسلام دعوت کرده و از اینکه خانوداه نیز با او مهربان هستند اظهار خشنودی می کند. او وحشت جهان غرب از اسلام را به دلیل ناآگاهی عمومی جامعه غرب از اسلام دانست و افزود: سطح تبلیغات اسلامی در جهان غرب عمیق نیست؛ به همین خاطر مردم آگاهی کافی از اسلام و دین مهربانی ندارند.
0.333777001352303821 irannaz com مسلمان شدن مجری زن زیبا و جذاب آلمانی + عکس
او که با الجزیره گفت وگو می کرد، معتقد است نگرش اسلام به زنان و امور سیاسی در جهان غرب محدود به برخی روابط سطحی است و تنها احکام جنگ و مبارزه با ظلم در تبلیغ سیاسی اسلام در جهان غرب تبلیغ می شود و نتیجه آن اسلام هراسی است و از این نظر مسئولیت مبلغان اسلامی دوچندان است تا چهره واقعی حقوق زن در اسلام و اسلام درخشان به جهان غرب معرفی شود.
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org