ملانیا ترامپ در مدرسه آمریکایی های ریاض! + تصاویر

۱ خرداد ۱۳۹۶
بانوی اول آمریکا در جریان سفر به عربستان سعودی از مراکز خدماتی نظیر مدرسه بین المللی آمریکاییان و مرکز  خدمات بازرگانی به زنان بازدید کرد.

در روز دوم از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همسرش به عربستان سعودی ، ملانیا در روز یکشنبه از یک مدرسه بین المللی در ریاض بازدید کرد و با دانش آموزان و مسئوالان آنجا مشغول گپ زدن شد.
1252484 937 ملانیا ترامپ در مدرسه آمریکایی های ریاض! + تصاویر
1252486 352 ملانیا ترامپ در مدرسه آمریکایی های ریاض! + تصاویر
1252488 947 ملانیا ترامپ در مدرسه آمریکایی های ریاض! + تصاویر
1252489 511 ملانیا ترامپ در مدرسه آمریکایی های ریاض! + تصاویر
1252490 763 ملانیا ترامپ در مدرسه آمریکایی های ریاض! + تصاویر
1252491 555 ملانیا ترامپ در مدرسه آمریکایی های ریاض! + تصاویر
1252492 160 ملانیا ترامپ در مدرسه آمریکایی های ریاض! + تصاویر
1252493 412 ملانیا ترامپ در مدرسه آمریکایی های ریاض! + تصاویر
1252494 889 ملانیا ترامپ در مدرسه آمریکایی های ریاض! + تصاویر
1252495 401 ملانیا ترامپ در مدرسه آمریکایی های ریاض! + تصاویر
1252496 485 ملانیا ترامپ در مدرسه آمریکایی های ریاض! + تصاویر

فرادید

اشتراک گذاری :
برچسب ها :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org