مو قشنگ های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل + تصاویر

۲ تیر ۱۳۹۳

u0y9ojqkbmsd8fzll45q مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

مو قشنگ های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل + تصاویر

جام جهانی ۲۰۱۴ در برزیل به رقابت موقشنگ ها تبدیل شده است!

در جام جهانی ۲۰۱۴ در برزیل، مثل بسیاری از دیگر اتفاقات دنیا، حاشیه از متن جذاب تر است و بیشتر جستجو و پیگیری می شود. در رسانه های ایرانی، به دلیل سنت و فرهنگ ما، به بسیاری از این حواشی نمی شود پرداخت. بنا بر این، اخبار این جام در زبان فارسی بیشتر رسمی و جدی است و به همین خاطر چندان پیگیری نمی شود.

در این گزارش می خواهیم به یکی از حواشی قابل انتشار جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل بپردازیم که خبرگزاری رویتر برای آن تیتر زده: جام جهانی مو!

بازیکنان تیم های مختلف با موهایی وارد زمین می شوند که در سنت و فرهنگ خودشان عادی است، اما برای مردم بقیه دنیا عجیب و گاهی جالب است. البته در مواردی این موها برای خود هم-وطنان این بازیکنان هم عجیب یا جالب است و گاهی هم تبدیل به مد می شود.

157363 394 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر
نیما و دنی آلوز – برزیل

157364 804 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر موقشنگهای جام جهانی ۲۰۱۴

157381 396 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

علیرضا حقیقی – ایران

157365 571 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

نیمار – برزیل

157366 456 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیکن پرتغالی

157367 261 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیکن بلژیک

157368 465 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیکن کرواسی

157369 300 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

نانی – پرتغال

157370 865 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

مارسلو و دوستانش – برزیل

157371 616 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

دیگو فورلان – اروگوئه

157372 690 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیکن کاستاریکا

157380 568 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیکن غنا

157373 590 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیککن غنا و بازیکن آمریکا

157379 207 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

سانگ – کامرون

157374 843 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

موقشنگهای جام جهانی ۲۰۱۴

157375 652 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

157378 484 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیکن ایتالیا

157376 872 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

موقشنگهای جام جهانی ۲۰۱۴

157377 276 مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org