مو قشنگ های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل + تصاویر

۲ تیر ۱۳۹۳

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

مو قشنگ های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل + تصاویر

جام جهانی ۲۰۱۴ در برزیل به رقابت موقشنگ ها تبدیل شده است!

در جام جهانی ۲۰۱۴ در برزیل، مثل بسیاری از دیگر اتفاقات دنیا، حاشیه از متن جذاب تر است و بیشتر جستجو و پیگیری می شود. در رسانه های ایرانی، به دلیل سنت و فرهنگ ما، به بسیاری از این حواشی نمی شود پرداخت. بنا بر این، اخبار این جام در زبان فارسی بیشتر رسمی و جدی است و به همین خاطر چندان پیگیری نمی شود.

در این گزارش می خواهیم به یکی از حواشی قابل انتشار جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل بپردازیم که خبرگزاری رویتر برای آن تیتر زده: جام جهانی مو!

بازیکنان تیم های مختلف با موهایی وارد زمین می شوند که در سنت و فرهنگ خودشان عادی است، اما برای مردم بقیه دنیا عجیب و گاهی جالب است. البته در مواردی این موها برای خود هم-وطنان این بازیکنان هم عجیب یا جالب است و گاهی هم تبدیل به مد می شود.

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر
نیما و دنی آلوز – برزیل

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر موقشنگهای جام جهانی ۲۰۱۴

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

علیرضا حقیقی – ایران

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

نیمار – برزیل

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیکن پرتغالی

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیکن بلژیک

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیکن کرواسی

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

نانی – پرتغال

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

مارسلو و دوستانش – برزیل

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

دیگو فورلان – اروگوئه

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیکن کاستاریکا

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیکن غنا

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیککن غنا و بازیکن آمریکا

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

سانگ – کامرون

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

موقشنگهای جام جهانی ۲۰۱۴

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

بازیکن ایتالیا

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

موقشنگهای جام جهانی ۲۰۱۴

مو قشنگ های جام جهانی 2014 برزیل + تصاویر

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org