نخستین تصاویر خروج قطار از ریل / حداقل ۹۰ نفر کشته شدند

۳۰ آبان ۱۳۹۵

نخستین تصاویر خروج قطار از ریل در هند

نخستین تصاویر خروج قطار از ریل در هند

بر اثر خروج یک قطار از ریل در هند دست‌کم ۹۰ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند.

نخستین تصاویر خروج قطار از ریل / حداقل 90 نفر کشته شدند
خروج قطار از ریل در هند
نخستین تصاویر خروج قطار از ریل / حداقل 90 نفر کشته شدند
خروج قطار از ریل در هند
نخستین تصاویر خروج قطار از ریل / حداقل 90 نفر کشته شدند
خروج قطار از ریل در هند
نخستین تصاویر خروج قطار از ریل / حداقل 90 نفر کشته شدند
خروج قطار از ریل در هند
نخستین تصاویر خروج قطار از ریل / حداقل 90 نفر کشته شدند
خروج قطار از ریل در هند
نخستین تصاویر خروج قطار از ریل / حداقل 90 نفر کشته شدند
خروج قطار از ریل در هند
نخستین تصاویر خروج قطار از ریل / حداقل 90 نفر کشته شدند

نخستین تصاویر خروج قطار از ریل / حداقل 90 نفر کشته شدند
خروج قطار از ریل در هند

خبر آنلاین

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org