نسخه عجیب یک دکتر برای بیمار بی سوادش + عکس

۷ مهر ۱۳۹۶

یک پزشک با بیمار دیابتی بی سوادش به طور جالبی رفتار کرد.

نسخه دکتر برای بیمار بی سواد

پزشکان دستور مصرف داروها را روی برچسب‌هایی که قرص و شربت‌ها دارند می‌نویسند و اگر کسی سواد نداشته باشد، نمی‌تواند آن‌ها را بخواند.

یک بیمار دیابتی بی سواد که به یک پزشک مراجعه کرده بود و تنها هم زندگی می کرد وقتی به دکتر خود گفت سواد ندارد با واکنش جالب دکتر مواجه شده بود. این پزشک با مهربانی تمام تمام دستورهای خود را برای مصرف داروی این بیمار به صورت نقاشی در یک برگه کشید و رنگ داروها را نیز مشخص کرد و به دست او داد.

D8B1D981D8AAD8A7D8B1D8ACD8A7D984D8A8D8AFDAA9D8AAD8B1D8A8D8A7D8A8DB8CD985D8A7D8B1D8A8DB8CD8B3D988D8A7D8AFD8B4 نسخه عجیب یک دکتر برای بیمار بی سوادش + عکس

رکنا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org