نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

۷ اسفند ۱۳۹۴

resizer nl4047e0ea40ef1b7 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب
نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

تصاویر زیر با تکنیک عکاسی ماکروگرافی یا عکاسی از نمای خیلی نزدیک از وسایل روزمره خانه ثبت شده اند.

1 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

چوب کبریت


2 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

دکمه X روی کیبورد


3 1 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

دانه شکر


4 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

نوک خودکار


5 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

نمای نزدیک اسفنج


6 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

یک رشته ماکارونی


7 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

کلید از جنس برنج


8 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

تی بگ


9 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

شن ساحل دریا


10 1 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

رژ لب


11 2 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

لبه چاقو اره ای


12 1 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

ساقه سیب


13 1 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

چوب سوخته


14 1 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

کرن فلیک


15 1 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

کف صابون


16 1 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

پیچ


17 1 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

ورق های  کتاب


18 1 نمای خیلی نزدیک از وسایل منزل + تصاویر جذاب

مقوا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org