نورافشانی آسمان ایران در شب ۲۲ بهمن + تصاویر

۲۲ بهمن ۱۳۹۳

taun012d58wt48jwrcue نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
نورافشانی آسمان ایران در شب ۲۲ بهمن + تصاویر

با فرا رسیدن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، سه شنبه شب (۲۱ بهمن ۱۳۹۳) در ساعت ۲۱ ، آسمان تمام شهرهای ایران، نورافشانی شد.

788014 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر

788015 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر

788020 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویرنورافشانی آسمان ایران 788062 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر

نورافشانی آسمان ایران

788061 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر788060 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر788058 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر788057 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر788056 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر 788054 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر788051 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر788050 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر788049 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر788048 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر788046 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

788044 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر139311220954541754725954 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر 13931122100733234726074 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311221007331164726074 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311221007331634726074 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311221007332574726074 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311221007333504726074 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311221016545144726204 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311221016545924726204 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311221016547174726204 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311221016549044726204 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311221016549984726204 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر

به مناسبت ۲۲ بهمن

139311221016555444726204 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311221016552014726204 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230547804715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر 139311212230551544715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
13931121223055304715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230554044715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230555604715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230562934715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230558104715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230561684715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230542964715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230538914715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230539694715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
13931121223054784715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230544064715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230545304715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230546554715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230553104715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230557004715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230559194715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230564344715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
139311212230569804715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر

نورافشانی در شب ۲۲ بهمن

139311212230574944715284 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
2963864 101 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر
2963866 557 نورافشانی آسمان ایران در شب 22 بهمن + تصاویر

مهر – خبرنگاران جوان

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org